Sinh nhật tháng 10
Cô Trần Thị Hương5/10
Thầy Lâm Văn Trường Điệp6/10
Thầy Nguyễn Văn Việt8/10
Cô Mai Thị Tuyết Nga10/10
Cô Trương Thị Mỹ Trang10/10
Cô Trần Thị Nguồn15/10
Cô Nguyễn Thị Tú18/10
Cô Hồng Thị Mỹ Phượng19/10
Cô Lê Thị Thanh Uyên20/10
Cô Võ Thị Đông Nghi20/10
Cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh22/10
Thầy Nguyễn Khánh Toàn25/10
Cô Phạm Hồng Lợi25/10
Thư viện tham khảo